Novinky

03.09.2021 Přihlášku naleznete v KLIENSKÉM CENTRU

V rámci změn GDPR přihlášky již nemůžeme zasílet emailem, ale naleznete je v KLIENSKÉM CENTRU, kde jste se zaregistrovali.

10.08.2021 Kroužky 2021 _22

Vážení rodiče, nabídka nových kroužků bude zveřejněna na webových stránkách během měsíce srpna. Přihlašování však bude možné až od 1.9.2021.

Jak se přihlásit?

Dům dětí a mládeže v Chlumci nad Cidlinou/ www.ddmchlumec.net

 

ONLINE PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI I PLATBAPokud už jste někdy v minulosti byli přihlášeni do kroužku, kurzu nebo na akci a máme vaši emailovou adresu, je možné se na akci přihlásit on-line přímo z webových stránek DDM Chlumec nad Cidlinou. V takovém případě si najděte akci, o kterou máte zájem a tlačítko pro přihlášení naleznete přímo u něj a využijte naše elektronické Klientské centrum.

Jste zde poprvé?
V tomto dokumentu najdete několik jednoduchých kroků, které je potřeba zvládnout k vyřízení přihlášky na akci přímo z internetu. Přihlašování v on-line centru DDM probíhá podle podobných principů, jako když nakupujete v e-shopu. Nejprve se v našem centru zaregistrujete a poté pracujete s účastníky (vašimi dětmi nebo s vlastní osobou).

KROK 1 – REGISTRACE UŽIVATELE
Vyplňte svůj platný email, heslo, které si vymyslíte, vaše jméno a příjmení.
Poznámka – registrujte se na pouze jednu emailovou adresu!
Poté vám na váš email přijde zpráva s tzv.validačním odkazem – tím potvrdíte, že daná adresa je skutečně vaše. Nyní jste již zaregistrováni v našem online centru a můžete pokračovat v dalších krocích.

KROK 2 – ZADÁNÍ NOVÝCH ÚČASTNÍKŮ
Na ddmchlumec.iddm.cz se musí přihlašovat všichni účastníci, bez ohledu na to, zda už byli v DDM dříve registrováni.
Kliknutím na tlačítko „nový účastník“ do naší databáze zapíšete vaše dítě (vaše děti).
Poznámka: prosíme také o vyplnění telef.kontaktu na zákonného zástupce dítěte a školu (včetně třídy) nebo školku, kterou vaše dítě navštěvuje.

KROK 3 – VÝBĚR AKCE PRO PŘIHLÁŠENÍ
V menu vyberte položku Akce. Zobrazí se vám přehled všech akcí, na které je možné se přihlásit online.
Kliknutím na řádek s akcí se zobrazí detailní informace o ní. Dále klikněte na tlačítko „přihlásit účastníka“ u některé z akcí.

KROK 4 – PŘIHLÁŠKA
Nyní už zadáváte PŘEDBĚŽNOU přihlášku na akci. Zaškrtněte platbu.
Dále vyberete, zda bude po skončení akce odcházet samostatně nebo v doprovodu (platí pro děti).
Vyplňte prosím tzv. „věkovou skupinu“. Jde o statistický údaj pro výkaznictví ministerstva školství. Tento údaj je svázán s typem školní docházky, nikoli s věkem. Řiďte se prosím komentáři u jednotlivých kategorií.
Vyplňte případně poznámku pro nás a zatrhněte potvrzení o souhlasu s podmínkami účasti. Vnitřní řád najdete na webu DDM, popřípadě v recepci k nahlédnutí.
Kliknutím na tlačítko „přihlásit účastníka“ odešlete celou přihlášku do našeho systému. Na úvodní obrazovce (menu „účastníci“) najdete přehled všech takto zadaných přihlášek a také stavu jejich úhrad.

Vezměte prosím na vědomí, že proces online přihlašování zakládá pouze předběžnou přihlášku, kterou musíme následně potvrdit. V rámci změn GDPR přihlášky již nemůžeme zasílet emailem, ale naleznete je v KLIENTSKÉM CENTRU, kde jste se zaregistrovali.

PLATBY

Úhradu proveďte prosím výhradně bezhotovostně na účet DDM 107229059/0300(ČSOB). Je bezpodmínečně nutné dodržet správný variabilní symbol – v opačném případě nebude platba spárována s vaší přihláškou a budeme vás považovat za dlužníky! Podepsanou přihlášku s formulářem GDPR vhoďte do schránky v budově DDM.

JAK POSTUPOVAT PŘI ODHLÁŠENÍ NEBO VRÁCENÍ UHRAZENÉHO ÚČASTNICKÉHO POPLATKU? 

Na webových stránkách v sekci "Dokumenty DDM" najdete formulář žádosti o vrácení účastnického poplatku / odhlášení z kroužku. Ten, prosím, vyplňte a předejte v kanceláři DDM (případně pošlete poštou).
Upozorňujeme, že účastnické poplatky vracíme pouze v případě vážných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště apod.) nebo důvodů na straně DDM.

 

Adresa:
Dům dětí a mládeže
9.května 198
503 51 Chlumec n.C.
 

Telefon:
+420 495 485 357
+420 777 967 626

 

E-mail:
koulova@ddmchlumec.net

Naši partneři