Novinky

24.08.2018 Přihlášku naleznete v KLIENSKÉM CENTRU

V rámci změn GDPR přihlášky již nemůžeme zasílet emailem, ale naleznete je v KLIENSKÉM CENTRU, kde jste se zaregistrovali.

Znovuotevření DDM od 11. 5. 2020

05.05.2020  

  • Výuka může probíhat ve skupinách do 15 účastníků
  • Je nutno zabránit shromažďování osob v budově (šatny) – účastníci budou přicházet 5 minut před zahájením kroužku před budovu, kde budou v rouškách a budou udržovat rozestup 2 m. Tam si je vyzvedne vedoucí a dohlédne, že si po přezutí umyjí a vydesinfikují ruce
  • Ve společných prostorách (chodby, šatny, wc) pouze v rouškách
  • V učebnách při dodržení  rozestupu 2m lze být bez roušky.  Pokud nelze rozestupy dodržet, budou trvale v rouškách
  • Po každé skupině se všechny použité předměty i povrchy budou desinfikovat.
  • Po dobu výuky se bude 1 x za hodinu 5 minut větrat.
  • Skupiny se nesmí potkat ani na chodbě nebo WC – uzpůsobení rozvrhu, aby skupiny nezačínaly a nekončily stejně.
  • Při prvním vstupu do DDM budou všichni předkládat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění) - vyplňuje zákonný zástupce, formulář ke stažení v dokumentech nebo k vyzvednutí v chodbě DDM.
  • Při výskytu kašle, teploty, příznaků infekce dýchacích cest, ztrátě chuti a čichu nesmí účastník do DDM vstoupit.
  • DDM zajistí zvýšenou desinfekci všech povrchů a prostor dle pokynů MŠMT k úklidu
UPRAVENÝ ROZVRH KROUŽKŮ, KTERÉ SE ZNOVU  OTEVŘOU,  ZVEŘEJNÍME V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ!!!

U zrušených kroužků z důvodu zásahu vyšší moci (počasí, epidemie) na vrácení úplaty dle zákona není právní nárok, přesto považujeme za slušné Vám nabídnout možnost vrácení poměrné části úplaty na základě písemné žádosti. Tiskopis bude ke stažení v dokumentech DDM.

Naši partneři