Novinky

24.08.2018 Přihlášku naleznete v KLIENSKÉM CENTRU

V rámci změn GDPR přihlášky již nemůžeme zasílet emailem, ale naleznete je v KLIENSKÉM CENTRU, kde jste se zaregistrovali.

Hygienická opatření v objektu školy

14.09.2020 Vstup do budovy povolen žákům, zaměstnancům
a návštěvám pouze bez příznaků onemocnění
- /kašel, rýma, teplota ztráta chuti, čichu/ či s nařízenou karanténou.
Návštěvy a zákonní zástupci vstupují do školy pouze za účelem úředního jednání.
 
V případě konkrétních mimořádných situací se postupuje podle pokynů KHS a platných mimořádných opatření vyhlášených KHS Královéhradeckého kraje nebo plošných nařízení Ministerstva zdravotnictví dle aktuální situace – např. ochrana úst a nosu ve vnitřních veřejných prostorách.

Naši partneři