Novinky

24.08.2018 Přihlášku naleznete v KLIENSKÉM CENTRU

V rámci změn GDPR přihlášky již nemůžeme zasílet emailem, ale naleznete je v KLIENSKÉM CENTRU, kde jste se zaregistrovali.

Organizační pokyny k zabránění šíření nemoci COVID

14.09.2020 Přijaté organizační pokyny ředitelky k zabránění šíření nemoci COVID-19 a zvýšená hygienická pravidla
 

  • do DDM chodit pouze zdráv, bez příznaků – kašel, teplota, rýma, dušnost, ztráta chuti, čichu a vstup pouze osobám bez nařízené karantény
  • dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními dle pokynu zaměstnanců – zakrytí úst a nosu dle aktuální situace (roušky noste s sebou)
  • důkladné mytí rukou, dezinfekcepo příchodu do budovy, po přezutí, použití WC, po schůzce kroužku
  • vymezení prostoru, kde se žáci smí pohybovat, před začátkem a po skončení kroužku, platí neshromažďovat se ve větších skupinách
  • v učebnách zaměstnanci zajistí časté větrání – žáci sami nevětrají
  • v budově je prováděn zvýšený úklid s dezinfekcí, několikrát denně budou dezinfikovány povrchy a předměty /kliky dveří, spínače světel, klávesnice, počítačové myši/
  • jednorázový odpad vkládat do nádob s igelitovým pytlem
 
  1. Povinnost nahlásit vedoucímu ihned změnu zdravotního stavu, nevolnost, úraz
  • při příznacích infekčního onemocnění, zvýšené teplotě bude žák převeden do izolační místnosti, nasadí si roušku a vedoucí bude kontaktovat zákonné zástupce
 
  1. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená pravidla – při případném porušení bude seznámen zákonný zástupce, při opakovaném porušení – nebude žák vpuštěn do budovy DDM

                                                                                              Ředitelka DDM
                                                                                                                 Jitka Koulová
 

Naši partneři