Novinky

03.09.2021 Přihlášku naleznete v KLIENSKÉM CENTRU

V rámci změn GDPR přihlášky již nemůžeme zasílet emailem, ale naleznete je v KLIENSKÉM CENTRU, kde jste se zaregistrovali.

10.08.2021 Kroužky 2021 _22

Vážení rodiče, nabídka nových kroužků bude zveřejněna na webových stránkách během měsíce srpna. Přihlašování však bude možné až od 1.9.2021.

Kontakty


Adresa:                                                                            Tel./ fax: 495 485 357
Dům dětí a mládeže, Chlumec nad Cidlinou             Mobil: 777 967 626
9.května 198
503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ: 62690493
DS: u62kjmk

Číslo účtu: 107 229 059/0300

Pokladna:
středa 13.00 - 17.00 hodin
!Ohledně potvrzení o zaplacení prosíme piště na email suchankova@ddmchlumec.net!

GDPR - Informační povinnost:
Dům dětí a mládeže zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Dům dětí a mládeže dále pořizuje záznamy z pořádaných akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.
Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od DDM přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.
 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Vladimír Kalugin,
e-mail: kalugin@hotmail.cz, tel: 603 553 410
Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel: 737 039 437
 

GPS: N50°9.08728´, E15°27.78653´         50.1514547N, 15.4631089E 

Naši partneři