Novinky

03.09.2021 Přihlášku naleznete v KLIENSKÉM CENTRU

V rámci změn GDPR přihlášky již nemůžeme zasílet emailem, ale naleznete je v KLIENSKÉM CENTRU, kde jste se zaregistrovali.

10.08.2021 Kroužky 2021 _22

Vážení rodiče, nabídka nových kroužků bude zveřejněna na webových stránkách během měsíce srpna. Přihlašování však bude možné až od 1.9.2021.

Jak se přihlásit?

V tomto dokumentu najdete několik jednoduchých kroků, které je potřeba zvládnout k vyřízení přihlášky do kroužku přímo z internetu. Přihlašování v on-line centru DDM probíhá podle podobných principů, jako když nakupujete v e-shopu. Nejprve se v našem centru zaregistrujete a poté pracujete s účastníky (vašimi dětmi nebo s vlastní osobou). Pokud jste se zaregistrovali již v loňském roce, použijte loňské přihlašovací údaje.

KROK 1 – REGISTRACE  NOVÉHO UŽIVATELE
Vyplňte svůj platný e-mail, heslo, které si vymyslíte, vaše jméno a příjmení.
Poznámka – registrujte se  pouze na jednu e-mailovou adresu!
Poté vám na váš e-mail přijde zpráva s tzv.validačním odkazem – tím potvrdíte, že daná adresa je skutečně vaše. Nyní jste již zaregistrováni v našem online centru a můžete pokračovat v dalších krocích.

KROK 2 – ZADÁNÍ NOVÝCH ÚČASTNÍKŮ NEBO JIŽ REGISTROVANÝCH
Přihlašovat se musí všichni účastníci, bez ohledu na to, zda už byli v DDM dříve registrováni.
Kliknutím na tlačítko „nový účastník“ do naší databáze zapíšete vaše dítě (vaše děti).
V případě loňské registrace vyberte účastníka.
Poznámka: prosíme také o vyplnění telef.kontaktu na zákonného zástupce dítěte a školu (včetně třídy) nebo školku, kterou vaše dítě navštěvuje.

KROK 3 – VÝBĚR KROUŽKU PRO PŘIHLÁŠENÍ
V menu vyberte položku Kroužky. Zobrazí se vám přehled všech kroužků, na které je možné se přihlásit online.
Kliknutím na řádek s kroužkem se zobrazí detailní informace o něm. Dále klikněte na tlačítko „přihlásit účastníka“ u některého z kroužků.

KROK 4 – PŘIHLÁŠKA
Nyní už zadáváte PŘEDBĚŽNOU přihlášku do kroužku. Zaškrtněte platbu na rok.
Dále vyberete, zda bude po skončení kroužku odcházet samostatně nebo v doprovodu (platí pro děti).
Vyplňte prosím tzv. „věkovou skupinu“. Jde o statistický údaj pro výkaznictví ministerstva školství. Tento údaj je svázán s typem školní docházky, nikoli s věkem. Řiďte se prosím komentáři u jednotlivých kategorií.
Vyplňte případně poznámku pro nás a zatrhněte potvrzení o souhlasu s podmínkami účasti. Vnitřní řád najdete na webu DDM, popřípadě v recepci k nahlédnutí.
Kliknutím na tlačítko „přihlásit účastníka“ odešlete celou přihlášku do našeho systému. Na úvodní obrazovce (menu „účastníci“) najdete přehled všech takto zadaných přihlášek a také stavu jejich úhrad.

Vezměte prosím na vědomí, že proces online přihlašování zakládá pouze předběžnou přihlášku, kterou musíme následně potvrdit.
V rámci změn GDPR přihlášky již nemůžeme zasílat emailem, ale naleznete je
v KLIENTSKÉM CENTRU, kde jste se zaregistrovali.
Podepsanou přihlášku je nutné odevzdat v DDM.
V případě problémů s přihlašováním kontaktujte pracovnice DDM.

PLATBY

Poplatek uhraďte na účet č. 107229059/0300(ČSOB). Je bezpodmínečně nutné dodržet správný variabilní symbol – v opačném případě nebude platba spárována s vaší přihláškou a budeme vás považovat za dlužníky! Ve vyjímečných případech je možné po domluvě s účetní uhradit poplatek hotově v pokladně DDM.
Podepsanou přihlášku vhoďte do schránky v budově DDM.
 

JAK SE ODHLÁSIT Z KROUŽKU?

1/ Před zaplacením poplatku za kroužek stačí oznámit (telefon, e-mail) tuto informaci pracovnicím DDM.

2 /Po zaplacení poplatku za kroužek je potřeba vyplnit tiskopis odhláška z kroužku a předat do kanceláře DDM.
Po odhlášení z kroužku bude poměrná část poplatku vrácena od následujícího měsíce po termínu odevzdání odhlášky.
 

Adresa:
Dům dětí a mládeže
9.května 198
503 51 Chlumec n.C.
 

Telefon:
+420 495 485 357
+420 777 967 626

 

E-mail:
koulova@ddmchlumec.net

IČ:
62690493

Naši partneři